Vilka är vi?

Ertan startades under våren 2006 av Anna-Karin Nilsson, auktoriserad redovisningskonsult.

På hösten 2006 började Thomas Markström, utbildad dataekonom. I maj 2007 började Therése Hilmertz med magisterexamen inom redovisning och med erfarenhet inom bank samt ekonomiavdelningen på tryckeri. Sedan dess har vi vuxit med en ny medarbetare per år.

Vi har i dagsläget cirka 150 stycken kunder, allt från privatpersoner med hobbyverksamhet till medelstora aktiebolag. Våra kunder finns inom många olika branscher, tex åkeribranschen, entreprenad, friskvård och tjänstesektorn. «

Vad erbjuder vi?

Ni får ett högkvalitativt arbete och slipper anställa en egen ekonom, här finns tid och pengar att spara.

Ni kan därför fokusera på det ni är bra på och behöver endast betala för tiden vi lägger ner på ert företag.

Det som vi på Ertan förväntar oss av våra kunder är att de håller ordning på alla dokument som rör verksamheten och att vi får all den information som är behövlig till uppdraget. Som hjälp till våra kunder har vi ställt upp en generell mall om vad som ska lämnas in vid momsredovisningen respektive bokslut. «

 

Hur jobbar vi?

När vi startar ett nytt uppdrag, sätter vi oss ner tillsammans och diskuterar hur verksamhetens situation ser ut idag och vad vi på Ertan kan göra för att hjälpa till på bästa sätt.

Vi gör redan från början kontinuerliga uppföljningar tillsammans för att öka värdet av vårt arbete. Fördelen med en liten redovisningsbyrå är att kunden kan få en mer personlig service och mer tid kan läggas på kundens personliga frågor och funderingar.

Ni har valmöjligheten om vi ska utföra arbetet i era lokaler eller om vi ska ombesörja ert material på vårt eget kontor. Fördelen med att arbeta ute hos kunden är att vi får en mer personlig kontakt där problem kan diskuteras direkt när de uppstår. Fördelen som vi ser om vi sköter arbetet från vårt kontor är att kunden kan skicka in bokföringsunderlaget via post och att vi ansvarar över materialet.

Vi kan erbjuda olika tekniska lösningar för uppdelningen av arbetet mellan hos och kunden. «

Visste du att …

Vår vision är att göra våra kunder till bättre företagare.

 

Några av våra kunder  

Nyheter