SRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF är den ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige.

 

 

BFN

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut redovisningsregler och information om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

 

Bolagsverket

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar.

 

Skatteverket

All information rörande skattefrågor. Här finns även blanketter för nerladdning.

 

 

Företagarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

 

BNI

Nätverk för företagare. Ertan är medlem i BNI Grand Borås.

 

Visste du att …

Vår vision är att göra våra kunder till bättre företagare.

Nyheter