Tjänster

Ertan erbjuder bland annat följande tjänster för ert företag.

 

 

Bokföring

Vi tar hand om den löpande bokföringen och skräddarsyr redovisningen utifrån
kundens behov.

 

Fakturering

Vi kan erbjuda våra kunder en faktureringstjänst, där vi sköter faktureringen åt kunden. Det
enda kunden behöver lämna in
till oss är underlag för
fakturorna.

   
 

Reskontrahantering

Genom reskontrahanteringen
kan vi hjälpa kunden att få en
överblick om kunderna betalar och hur mycket som är kvar att betala till leverantörerna.

 

Momsredovisning

Genom bokföringen kan vi
ta fram underlag för
momsredovisningen som
skall lämnas in till
skatteverket.

   
 

Lönehantering

Utifrån kundens specifika behov kan vi anpassa lönehanteringen med hjälp av till exempel tidsredovisning, framställning av lönespecifikationer samt kontrolluppgifter vid årets slut.

 

Bokslut & årsredovisningar

Vid årets slut upprättar vi
kundens bokslut och
årsredovisning för att sedan
lämna dokumentationen till
revisorn.

   
 

Deklarationer

Vi färdigställer företagets inkomstdeklaration och även den privata deklarationen när bokslutet är klart.

 

Bolagsbildning

När en ny kund vill starta ett eget företag eller köpa en redan bildat
företag kan vi vara behjälplig vid bolagsbildningen. Vid nyetableringar av företag diskuterar vi med kunden vilka för- och nackdelar det finns 
med de olika företagsformerna, 
för att tillgodose kundens
önskemål och behov.

 

Redovisning över Internet

Vi kan erbjuda redovisningen över
Internet. Det skapar en effektiv
hantering av leverantörs- och
kundfakturor, där våra kunder får
tillgång till redovisningen hemifrån. Kunden kan på ett enkelt sätt lägga in leverantörs- och kundfakturorna och sedan sköter vi bokföringen och betalningar om så önskas.

 

Ekonomisk rådgivning

När en kund behöver rådgivning i ekonomiska frågor som till exempel nyanställning eller investeringar i verksamheten finns vi till hands för att svara på kundens frågor och funderingar.

 

Betalningsservice

Vi hjälper kunden att betala leverantörsfakturor via banken
och tjänsten kan skötas både från vårt egna kontor eller ute hos kunden, allt efter kundens
önskemål.

 

Inkassoverksamhet

Vi kan erbjuda inkassohantering
till en fast kostnad per uppdrag.
Vi hjälper dig med alla ärenden
hos Kronofogden.
           

Visste du att …

Vår vision är att göra våra kunder till bättre företagare.

Nyheter