Vi är en redovisningsbyrå som utför kvalificerade redovisningstjänster och rådgivning i ekonomiska frågor för mindre och medelstora företag.

 

Vi anpassar tjänsten helt utifrån kundens behov. Det kan vara en ”påse med kvitton” som behöver bokföras eller en hel ekonomiavdelning som skall skötas, och då kommer vi gärna och sitter på plats ute hos er. Vi har vårt kontor på Bryggaregatan 19 – centralt mitt i Borås.

 

Ertan är anslutet och medlem i SRF, som är en kvalitetsstämpel på det arbete vi utför. Vi är även medlem i BNI, som är ett nätverk för affärer, där vi försöker skapa nya kontakter för våra kunder, vilket kan ge ett uppsving även i kundens verksamhet. «

Nyheter