Våra tjänster

Bokföring

Vi tar hand om den löpande bokföringen och skräddarsyr redovisningen utifrån kundens behov.

Fakturering

Vi kan erbjuda våra kunder en faktureringstjänst, där vi sköter faktureringen åt kunden. Det enda kunden behöver lämna in till oss är underlag för fakturorna.

Reskontrahantering

Genom reskontrahanteringen kan vi hjälpa kunden att få en överblick om kunderna betalar och hur mycket som är kvar att betala till leverantörerna.

Momsredovisning

Genom bokföringen kan vi ta fram underlag för momsredovisningen som skall lämnas in till Skatteverket.

Lönehantering

Utifrån kundens specifika behov kan vi anpassa lönehanteringen med hjälp av till exempel tidsredovisning, framställning av lönespecifikationer vid årets slut.

Kvitto och resa

Digital hantering av kvitton kopplade till kort eller utlägg. Reseräkningar digitalt med milersättning och traktamente direkt kopplat till lön och bokföring.

Bokslut & årsredovisningar

Vid årets slut upprättar vi kundens bokslut och årsredovisning för att sedan lämna dokumentationen till revisorn.

Deklarationer

Vi färdigställer företagets inkomstdeklaration och även den privata deklarationen när bokslutet är klart.

Bolagsbildning

När en ny kund vill starta ett eget företag eller köpa en redan bildat företag kan vi vara behjälplig vid bolagsbildningen. Vid nyetableringar av företag diskuterar vi med kunden vilka för- och nackdelar det finns med de olika företagsformerna, för att tillgodose kundens önskemål och behov.

Ekonomisk Rådgivning

När en kund behöver rådgivning i ekonomiska frågor som till exempel nyanställning eller investeringar i verksamheten finns vi till hands för att svara på kundens frågor och funderingar.

Betalningsservice

Vi hjälper kunden att betala leverantörsfakturor via banken och tjänsten kan skötas både från vårt egna kontor eller ute hos kunden, allt efter kundens önskemål.